Érzelmes viszony - teremts családi kutyát

Cikk: 100., Dátum: 2021. október 25., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs

családi kutya

„Az ember teremtette jókedvében, a maga hasonlatosságára.”

Minden képzés elején elmondjuk, hogy mi nem használunk „klikkert” és ennek fontos oka van. Egy bensőségesebb kapcsolatot szeretnénk kialakítani a gazdi és kutya között a távolságtartó jutalmazás helyett. Persze aki teljesen el szeretné tüntetni a személyes érzelmeket a kapcsolatból, annak segíthet ez a fémes eszköz, egy élettelen hang. Aki számára viszont fontos egy kapcsolatban a természetesen megélt pozitív érzelem kifejezése, annak lényegesen előnyösebb lehet

a kedves beszéd

alkalmazása mesterséges eszközök helyett.

„Az érzelmek felismerésének kölcsönössége mindkét fél számára előnyös, ez is az egyik példája az ember és a kutya viselkedésbeli hasonlóságának, ami a háziasítás évezredei során evolúciós mechanizmusok hatására fejlődött ki. ”

családi kutya

A békés derű kellemes érzése sokszor egy jó kapcsolat alapját adhatja meg, melynek közvetlen kifejezése a kutyákra is kedvezően hathat. Pont úgy, mint egy-egy sikeresen végrehajtott feladat örömteli megerősítése, amit a szóbeli dicséreten keresztül nagyon könnyen kifejezhetünk.

„A saját érzelmeinek az emberekéhez hangolása előnyt jelentett a kutyáknak.”

családi  kutya

Az a kutya, amely feladatvégzés közben érzelmileg támogató, szóbeli megerősítéseket is kap jó kedvvel végzi el a kiadott utasításokat. Ebben pedig nemcsak egy barátságos, bizalmi légkör megteremtése nyilvánulhat meg, hanem annál sokkal több.

A kutyát ugyanis nem precízen végrehajtott cirkuszi mutatványokra akarjuk idomítani, hanem a mindennapi életben alkalmazható cselekvések és viselkedési szokások közös begyakorlásával az együttélésre szeretnénk tanítani. Ebben pedig az egymáshoz igazított mozgásformákon túl az érzelmi egymásra hangolódás, illetve érzelmileg egymás megerősítése is fontos lehet. Tény, hogy ebben a folyamatban nem kizárólag a kutya tanul, változik és alkalmazkodik.

„A kutya-ember közötti kötődés – amelynek fontos funkciója az élettani, érzelmi és viselkedésbeli szinkronizáció – kétirányú kapcsolat”.

családi kutya

A tanítás a kapcsolatformálás része, melyben egy falatnyi jutalom, vagy egy közönyös hangú megerősítés nem a legértékesebb bónusz a kutya számára. Az igazi „jackpot”, ami valóban lelkesen tanuló kutyát eredményezhet az csakis a gazdi szeretetének elnyerése, ez az eb részére már valódi főnyeremény.

„A kötődésnek fontos kialakító és fenntartó mechanizmusa a testi kontaktus, az ölelés, a simogatás.”

családi kutya

Persze sok célból tarthatunk kutyát. Lehet a kutya tanítását, nevelését is sok módon megközelíteni. Alkalmazhatunk különböző eszközt, eltérő motivációt. Ez mind ránk van bízva, dönthetünk teljesen szabadon. De az biztos, ha igazi családtagként tekintünk a kutyánkra, akkor soha nem hagyhatjuk az ajtón kívül

a személyes érzelmeket.

A kutya így valóban az ember hű társa lehet, aki otthon érzelmi biztonságot és jókedvű légkört hoz létre neki. Sőt, még egy kutyának is fontos, hogy érezze az éltető szeretetet, de vigyázz, túlzó ez sem lehet. A Családi Kutyaiskolában pedig az a különösen értékes, ha a családi kutya ezt épp egy gyerektől kaphatja meg.

családi kutya

„Manapság a legelterjedtebb a házőrzőkön kívül a családi kutya, melyeket kedvtelésből, családtagként, érzelmi szükségletből tartunk.”

Tisztelettel Dr. Csányi Vilmos etológus professzornak, a családi kutya fogalom magyarországi megteremtőjének!

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

 

Felhasznált irodalom: Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek ISBN 978-963-310-151-3

Kutyasuli képek