Formálás vs. utánzás – tükör technika

Cikk: 105., Dátum: 2021. december 08., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs

formálás és utánzás

Mindig is úgy tekintettünk a „tükör módszerre”, hogy véleményünk szerint az nem igazán kutyaképzési technika.  Az, hogy a kutya megmutatja, hogy mi magunk adott pillanatban hogyan viselkedünk, az önmagában –akár honnan is nézzük- csak egy pillanatnyi megfigyelés.

Ez nem gond, de kutyatanítás ebben a tükörképben Nekünk egyáltalán nincs. Persze a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy e kétszereplős, túlságosan leegyszerűsített modell még bizony kevés a teljességhez, hisz a környezet -mit harmadik tényező - hasonlóan fontos lehet. Ha valóban képzési technikát keresnénk, az inkább itt a külföldről ismert klikkeres tréning.

kutyaképzés

Kérdések: vajon vizsgálták már kutatók itthon ezt a képzési technikát? Elemezték objektíven a hatékonyságát? És egyáltalán valóban

létezik tükör technika?

Az ELTE etológiai tanszék kutatói gondoltak egyet és vették a fáradságot, hogy megvizsgálják a klikkeres oktatás egy területének, a formálásnak az oktatási-, információátadási hatékonyságát. Olyannyira lelkesen tették ezt, hogy mindjárt összehasonlító elemzést végeztek az ember számára jól ismert szociális tanulási móddal: az utánzással.

kutyaképzés

Rendkívül érdekes lett a kutatás, mert a végére olyan dolog született, amit abszolút nem várnánk. A kutatási megállapítás és szakszerű tényközlés mellett született egy új kutyaképzési módszer  a „csináld utánam” (Do As I Do)  technika. Az etológus alkalmazható képzési technikát dolgozott ki, ami ráadásul olykor még gyorsabb és hatékonyabb is tud lenni, mint „a hagyományos, kizárólag asszociatív tanuláson alapuló” kilikkeres kutyaoktatás formálása!

Az új módszer összetett feladatoknál, akciósorozatoknál – az esetenként  kudarcba végződött formáláshoz képest- sokkal jobb és eredményesebb!

„A tudományban az a legcsodálatosabb, hogy minden állításunkat adatokkal kell alátámasztanunk.”

Mi adja ennek az új módszernek a varázsát? Miért eredményesebb a másiknál? És Nekünk miért sokkal szimpatikusabb?

Van erre saját válaszunk és elég egyszerű. A „klikkeres” formálásnál a kutya alapvetően magára marad, önmaga keresi a helyes megoldást a Gazdi pedig esetenként ad egy-egy „klikk”-et, ha a kutya helyes irányba megy. Ha nem, hát akkor „kutya legyen a talpán”, hogy meglegyen a saját kitartása, motivációja és -próba szerencse-  sikeres legyen. Ez nagy teher a kutyának! Van, hogy egyáltalán nem jön össze a cél, inkább föladja, főleg komplexebb feladatmegoldásoknál.

kutyaképzés

A „csináld utánam” technikában pedig pont a Gazdi szerepvállalása nagyobb, aki alázatosan a kutyának önmaga mutatja meg a feladatot. Az ember „modellé” válik, amit a kutya lekövet. Ez a kutyának nagy könnyebbség, hisz imitációval (utánzással) új cselekvést - a "játékszabály" megértését követően -tényleg egyszerűen tanul. Még komplex feladatok és akciósorozatok esetében is abszolút sikeresen! A kutyát az oktatás során szociális jutalomban is részesítik. Így lehet kutyaképzésként

az utánzás sokkal hatékonyabb.

Úgy tűnhet, mintha a formálás során az ember fölényesen „szívatná” a kutyát, addig az utánzáskor a tanító „egyenrangúsodik”.  ( Vicces: ennél már csak  Cesar Millan alázatosabb, mikor az előadásokon -fordítottan- ő utánozza a kutyát. ) Más  a kettőnél alkalmazott képzési szemlélet és a tanító-tanuló páros egymáshoz viszonyulása. Látszólag, míg a formálás mereven távolságtartóbb, addig az utánzás inkább játékosan belsőségesebb. Talán Nekünk az utánzás ezért is sokkal szimpatikusabb.

tükör technika

És ha már nézőpontot keresünk, akkor rá kell mutatni arra, hogy -az előnyei mellett- van egy különös érdekessége is ennek az új, „csináld utánam” kutyaképzési technikának. Mi az? Hmm, nagyon fura, de ez a kutya tanítási módszer már tényleg tükör technika. Amit a tanító ember csinál, azt a tanuló kutya a cselekvésében valóban visszatükrözi.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Claudia Fugazza (fordította és kiegészítette Petró Eszter): Do As I Do – Csináld utánam! ISBN 978 615 5859 243

www.doasi.hu

Kutyasuli képek