Vezérlő piramis - a legfontosabb információ

Cikk: 21., Dátum: 2015. április 2., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs


A kutya pillanatbeli viselkedését három nagy csoportba sorolható tényezőhalmaz vezérli, melyek mindegyike hasonlóan fontos.

Ez a három:

a kutya, az ember és a környezet.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a kutya viselkedését kizárólag az ember pillanatbeli viselkedése határozza meg. Így a kutya, csak visszatükrözi cselekvési reakcióiban erre a válaszait. 

Ez azonban csak részben igaz! Viszont jelentős hiányokat szenvedhet abban a tekintetben, hogy nem vesz tudomást más pillanatbeli tényezőről! Ami szintén fontos és meghatározó lehet!

Valóban fontos dolog, hogy a kutyát irányító ember mennyire képes és alkalmas a vezető státusz betöltésére. És ezt hogyan kommunikálja szavakban és testi megnyilvánulásaiban. De vajon képes-e meghatározóbb jeleket adni egyéni kommunikációjával, mint a környezet?

2. A kutya élő szervezet, azaz vannak biológiai folyamatai. A kedvencünk belső állapota igen is rányomja a bélyegét a pillanatbeli viselkedésére. Például, ha beteg, akkor bizony mást fog mutatni nekünk cselekvési magatartásában. Függetlenül attól, hogy mi közben semmit sem változtattunk a vezetői magatartásunkban.

3. Szintén meghatározó tényező a környezet. Ezt sokszor nem említik a kellő hangsúllyal! Pedig az adott helyzet nagyon fontos, legalább annyira, mint az első két tényező. Sőt van úgy, hogy még jobban is, mert erősebb ingereket küld. pl. dörgés, villámlás ...

Mivel a környezetet befolyásolni, irányítani mi nem tudjuk teljesen, ezért ilyenkor figyelembe vesszük a változásokat és mi magunk is alkalmazkodunk hozzá amennyire szükséges és lehet!

A jelen pillanatai azonban

folyamatos mozgásban vannak.

Az ember képes az alkalmazkodásra, a gyors változásra. Ebben nagyon sikeres. És ebben sokat segít, ha közben a mi belső állapotunk stabil, amennyire csak lehet nyugodt.

A „Vezérlő piramis” három csúcsán lévő tényezők mindig egymással összhangban kell, hogy legyenek.

De ehhez nem elég csak határozott vezetőnek lennünk, ahhoz ennél sokkal több kell. Szükség van arra is, hogy igaz társak legyünk!

"A magányosan élő állatok a környezet pillanatnyi állapotát tekintik a legfontosabb információnak. A társas állatok legfontosabb információi már jóval szűkebb körből,
a társaktól származnak".

/Csányi Vilmos/

Tehát az információk prioritása az, ami megváltozik. Egy társtól a

legfontosabb információ származik.

A többi is létezik, csak a háttérben marad.

Hálásan köszönjük a figyelmedet.

Felhasznált irodalom: Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek ISBN 978-963-310-151-3

Kutyasuli képek