A büntetés legfontosabb kérdései a kutyanevelésben I.

Num:38 by Csaladi Kutyasuli Dátum:
22. feb 2018

minden jog fenntatva

Aki egyszer úgy döntött, hogy kutya oktatásába, képzésébe, vagy nevelésébe kezd előbb, vagy utóbb szembe fog találkozni a büntetés kérdésével. Megkerülhetetlen, sőt kifejezetten érdekes kérdés ez, de az biztos, hogy mindenképpen érdemes vele foglalkozni.

Ha cikkeket keresünk a témában, akkor túl sokat igazából nem találunk. Amik vannak, azok meg sajnos nem egyértelműek, sőt sokszor ellentmondóak – van, hogy már önmagában is. Csalódás, hogy sok cikk nem foglal állást, illetve nem ad követhető útmutatást. Sokszor inkább olyan dilemmázó gondolatokat olvashatunk, néha útkeresően, néha önkritikusan.

Szerencsére - gondolnánk - van ellenpélda is, mivel olvashatunk igazán „irányító”, "megmondó" útmutatásokat is, melyek akár kapóra is jönnének. De valahogy úgy érzi, magát az ember, hogy a kapott információval „nem teljes a kép”. Ezért inkább

óvatosságra és türelemre intjük magunkat,

csak a tényleges megfontolás céljából. Legjobb lesz, ha ezt a kényes témát saját magunk járjuk végig! Kezdjük az elején:

Mi a büntetés?

„elszenvedett hátrány”,  „kellemetlen következmény”, „fegyelmező kényszerítés”

amit a kutya kénytelen eltűrni, megtapasztalni, elszenvedni egy másik lény (anyakutya, domináns kutya, gazdi, …) cselekedete által, általában egy megelőző, helytelen viselkedése következményeként (azzal szoros összefüggésben) nevelő célzattal (sokszor a kutya saját védelmében), annak érdekében, hogy a jövőben tartózkodjon a kifogásolt viselkedéstől.

Ebből sajnos még nem tudjuk eldönteni, hogy ez szükséges, vagy nem szükséges dolog, csak azt, hogy a kutyának kellemetlen érzés, ezért valószínűleg megpróbálja a büntetést később elkerülni. Persze kifejezetten fontos tényező, hogy a kutya összekapcsolja a saját megelőző cselekedetével. Tehát képesnek kell lennie arra, hogy értse az ok-okozati összefüggést!

Mi a célja a büntetésnek?

"Egy nemkívánatos cselekedet ismétlésének megakadályozása."

Az biztos, hogy ettől a kutya nem lesz motiváltabb. Csak annyiban hat a négylábúra, hogy mivel igyekszik a büntetést elkerülni, ezért - feltehetően - változtat a korábbi viselkedésén. Hogy hogyan, az már másik kérdés. Tehát önmagában a büntetéssel nem lehet egy helyes viselkedést megtanítani, ellenben kiválóan alkalmas egy helytelen viselkedés gátlásában. Ez sok esetben kívánatos is lehet, akár még a kutya szempontjából is pl.: krízis, valós veszély, életvédelem, öncsonkítás ...

Lehet-e a büntetésnek negatív hatása?

Bizony előfordulhat, hogy a helytelenül alkalmazott -pl: aránytalan, mértéktelen, tömeges, intenzív, következetlen, kiszámíthatatlan, rosszul időzített, … - büntetésnek negatív, nemkívánatos hatásai is lehetnek. Bizalomvesztést, félelmet, szorongást, emocionális zavarokat okozhat, elkerülő, sőt akár agresszív magatartást válthat ki a büntetővel szemben. Ezért rossz, nem a szándékolt irányba is formálhatja az eb viselkedését. Így megállapíthatjuk, hogy ez egy ”kétélű fegyver”, mert bár rövid távon használhat ugyan, de sajnos akár jóval nagyobb gondot is okozhat tartósan és kizárólagosan alkalmazva. Ezt jó lesz magunknak megjegyezni!

Pl: ha azt szeretnénk, hogy a kutya ne ugorjon ki az autóból az ajtónyitáskor azonnal, akkor a nyitást követően az ugrási szándék észlelésekor tiltással gátolható a cselekvésében a kutya, még az ugrás közben is kifejezhetjük kellő hangsúllyal a nemtetsző rosszallásunkat, de szótlanul csiki-csukit játszva a nyitás-csukást az ajtóval könnyen okozhat a kutyának fájdalmat, ill. sérülést, ezért ez semmiképpen sem helyes.

"A következetesség a kutyajellem alapja, de nem jelent durvaságot."

/Csányi Vilmos/

Milyen fajtái vannak a büntetésnek?

A büntetésnek két fő változatát ismeri a szakirodalom: a negatív - és a pozitív büntetést.
( Fontos gyorsan megjegyezni, hogy a negatív és a pozitív jelzők jelen esetben nem érzelmi alapú kifejezések, hanem csak egyszerűen annyit jelentenek, hogy elveszünk (-), vagy hozzáteszünk (+) valamit, azaz kivonás, vagy hozzáadás, de mindkét esetben büntetjük vele a kutyát. Így mindkettőnél elszenvedi, megtapasztalja a következményeket.)

- Negatív büntetés, ha egy korábban meglévő, kellemes dolgot elvonunk a kutyától. Pl.: a jutalomfalat elmaradása, a dicsérő szó elhagyása, a figyelmünk elvonása, a társaságunk megvonása, …stb. A kellemetlen a kellemes dolog hiányérzete. Ez esetben ennek a kellemes dolognak a kívánata, újra elnyerése motiválhatja megszüntetni a helytelen viselkedést és újra feleleveníteni a helyest. Ez azért különösen nagy csalódás és pszichikai teher a kutyának, mert ez már korábban volt a birtokában, de most nem kapja meg. Persze ez feltételezi a kutya részéről a kívánalmat a dolog iránt, illetve a korábban már begyakorolt és jutalmazott helyes viselkedés ismeretét. Egyben segíthet egy korábban jutalmazással erősített viselkedés megszüntetésében is. (Fontos, hogy a büntető cselekvés közvetlen tárgya a jutalom, a kutya pedig csak passzív alanya lesz. Azaz a kutyára kizárólag indirekt módon hatunk, így ez esetben a kellemes dolgot vonjuk meg a kutyától és nem az ebet távolítjuk el a kellemes dologtól! Mert az már pozitív büntetés lenne!)

- Pozitív büntetés, ha egy helytelen, nemkívánatos cselekedethez egy kellemetlen dolog hozzáadásával kívánjuk leszoktatni, gátolni a kutyát. Pl.: éles hangadással, letorkoló beszéd, csettintéssel, hangos tapssal, erőteljes dobbantással, pórázrántással, vagy akár zörgő konzervdobozzal, kavicsos műanyag flakon rázásával, vagy fizikai érintéssel, gyors megbökéssel, finom koppintással …stb. Ezt ekkor a kutya direkt módon kapja. (Ez esetben a büntető cselekvés közvetlen tárgya a kutya, a cselekvő ember pedig az aktív alanya.) A kellemetlen dolog ez esetben az elszenvedett, társított érzet. Persze itt az is kérdés, hogy - az adott esetben - mi az az érzékelési szint, aminél az egyed egyáltalán érzékeli az alkalmazott hátrányt.  Pl.: előfordulhat, hogy a kutya eseti tudatállapota miatt nem érzékeli még az erős testi kontaktusokat sem!

Melyiket alkalmazzák?

Általában a negatív büntetés elfogadásával kapcsolatban nem nagyon szokott nagy véleménykülönbség lenni. Alapvetően még azok is elfogadják, akik a megerősítést hangsúlyozzák, ami épp azért "fura", mert ez is elszenvedett büntetés, persze kevésbé "látványos". De ettől a kutyának még ugyanúgy -sőt esetenként még jobban- kellemetlen érzés.

A pozitív büntetésnél már sok nézettel találkozhatunk. Sokan kifejezetten tiltakoznak ellene, és -ezzel ellentétben- sokan elkerülhetetlennek, szükségszerűnek tartják. Elég nagy ellentmondásokat láthatunk. A "velős" dilemma alavetően a tartalmában, a megnyilvánulási formájában van, leginkább a testi kontaktusokat, fizikai kényszerítéseket tekintve. A "humánus" kérdés, hogy okozhatunk-e akarattal fizikailag "kellemetlenséget" a kedvencünknek? És az is érdekes dolog, hogy vajon mennyire szabad egyáltalán "emberiesítenünk" ezt a kérdést? Ennek eldöntése bizony mindenkinek egy személyes dolog.

"A következetesség kifejezésének is fajtafüggően kell történnie."

/Csányi Vilmos/

Gondolkodjunk most egy kicsit "kutya fejjel" és vegyük észre a "kutyák jelzéseit"! -van, akik mindig ezt javasolják, hát tegyük meg ezt mi is. Ami biztos, hogy a kutyák ösztönösen és rendszeresen alkalmaznak egymás között testi kontaktusokat. Ezek között pedig jócskán megfigyelhetünk fegyelmező-, rendreutasító-, megtorló-, kényszerítő-, domináló-, ... fizikai megnyilvánulásokat is. Ez bármikor jól megfigyelhető viselkedés és a kutyák körébenben teljesen természetes. Pont ezért van, aki ezt a kellemetlen feladatot nem önmaga végzi el, hanem inkább rábízza egy másik kutyára. Persze az igaz, hogy ettől még továbbra sem lesz kellemesebb érzés senkinek.

Szükséges a büntetés vagy sem?

Nehéz elképzelni azt, hogy négylábú kedvencünk egész élete során nem fog próbálkozni olyannal, ami a mi szándékainkkal, akaratunkkal, kívánalmainkkal ellentétes lenne. Ezekre is folyamatosan várja, figyeli a reakcióinkat, az erősítő, vagy gyengítő következményeket. Mégpedig azonnal, ebben késlekedni soha nem szabad!

Nyugodtan elfogadhatjuk, hogy a kellemetlen következmények is

az ebnevelés, kutyaképzés fontos és lényeges részei!

Persze annak módja, tartalma, mértéke, eredményessége már nagyban függ a gazdi személyiségétől is és ez általában meg is határozza a kutyával való kapcsolatát.

"Ha engedetlenül viselkedik, akkor egyszerűen csak elfelejtették megtanítani, hogy a helytelen viselkedés káros következményekkel jár."

/Csányi Vilmos/

Óva intünk mindenkit attól, hogy úgy neveljen fel otthon egy kutyát, hogy az a viselkedése kialakítása során soha nem találkozik kellemetlen tapasztalatokkal! Súlyos hiba lenne! Senkinek nem ajánlott úgy kutyát nevelni, hogy nem alkalmaz soha büntetést! Ennek ellenkezőjét gondolni rettenetesen

naiv "tévhit", óriási szakmai „tudatlanság” és súlyos emberi felelőtlenség!

De alkalmazásakor mindig tartsuk be a szabályait! Lásd: II. rész ...

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

© Családi kutyaiskola - Pécs - "csak" családi Kedvenceknek

Információ és jelentkezés: 06-70/946-33-58