A büntetés legfontosabb kérdései a kutyanevelésben II. - elvek

Cikk: 38/b., Dátum: 2018. február 22., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs


Kiinduló pont

A büntetés alapvető kritériuma, hogy nem lehet öncélú. Csak önmagáért létező!

Szükségtelen, felesleges, nem célra vezető és egyben veszélyes dolog úgy alkalmazni, hogy a szándékunk vele kizárólag a saját érzelmeink, vagy élvezetünk megélése! Alkalmazásának lehetséges indokairól az I. részben (Lásd: itt) olvashatsz.

Mik a büntetés szabályai?

A kellemetlen következmények alkalmazásának

rendkívül fontos szabályai, elvei vannak,

amit érdemes mindenkinek betartani:

1. Az érzelemmentesség és józanság szabálya, hogy soha ne büntessünk érzelemből! Pl.: dühből, haragból, indulatból, …  A kutyát élvezetből megfenyíteni, haragból, vagy bosszúból összeverni nem szabad! Értelmetlen és hasztalan dolog bármi is az indok. Ez kizárólag csak a tehetetlenségnek, türelmetlenségnek és az érzelmi instabilitásnak a megnyilvánulása az ember részéről, amivel pont a vezetői alkalmatlanságunkat bizonyítjuk.  Ne tegyük, próbáljuk meg inkább uralni saját indulatainkat, tetteinket! Maradjunk higgadtak és józanok, ha erre nincs mód, akkor inkább tekintsünk el a büntetés alkalmazásától.

2. Fontos a büntetés helyes időzítése, azonnalisága, utólag felesleges és értelmetlen. Nem érjük el vele a célját! Legjobb, ha akkor alkalmazzuk, amikor zajlik maga a nemkívánatos viselkedés. A kutya ekkor tudja leginkább összekötni a viselkedést a kellemetlen következménnyel.

Pl: ha azt szeretnénk, hogy a kutya ne ugorjon ki az autóból az ajtónyitáskor azonnal, akkor a nyitást követően az ugrási szándék észlelésekor tiltással gátolható a cselekvésében a kutya, még az ugrás közben is kifejezhetjük kellő hangsúllyal a nemtetsző rosszallásunkat, de ezt követően indulatból, erővel, utólag visszadobni az autóba már bizony megkésett büntetés, ezért semmiképpen sem helyes.

3. A fokozatosság és mértékletesség elengedhetetlen követelmény a büntetésnél is. Ezért a büntetés tartalma, módja, mértéke nem konstans, hanem változó tényező. Kellő odafigyeléssel és tapintattal kell alkalmazni minden esetben. Nem szabad csak rutinból, csak megszokásból végrehajtani, mert eredménytelen, vagy épp eltúlzott mértékű is lehet.

4. Az egyediség követelményei felhívják a figyelmet arra, hogy minden esetben tekintettel kell lennünk arra, hogy a büntetés idegi terhelés a kutya számára. Ezért különösen fontos, hogy alkalmazása során vegyük figyelembe a kutya egyedi idegi karakterét, egyéniségét, személyiségét és ezekhez kell igazítanunk a kellemetlen következmény jellegét is.

"A két kerülendő véglet a mindent megengedő bánásmód és a kutyát megtörő, durva fegyelmezés."

/Csányi Vilmos/

5. A következetesség és állhatatosság kritériuma feltételezi, hogy amit egyszer büntetünk, azt mindig büntetünk. Tehát amit egyszer nem lehet, azt sosem lehet, így lesz könnyen követhető és betartható. A kutya hasonló nemkívánatos próbálkozásai rendszeresen egy kellemetlen következményt kell, hogy maga után vonjanak. Egyéb esetekben a kutya megzavarodik, vagy kitartóan és sikeresen próbálkozik.

6. A szituáció függőség szabálya arra int minket, hogy a kutya viselkedését ne vonatkoztassuk el az adott környezetbeli tényezőktől. Próbáljuk keresni a ráható tényezőket, kiváltó okokat, hogy jobban megértsük a kutya viselkedését és ahhoz igazítsuk a büntetés szükségességét, mértékét, tartalmát. Előfordulhat, hogy a legjobb megoldás adott helyzetben, ha a kutyát a meglévő környezetéből eltávolítom.

7. Etikusság követelménye, hogy az ebet helytelen viselkedésre tudatosan nem szabad oktatni, nevelni. Még játékból, viccből, szórakozásból, unaloműzésből, vagy fölösleges energialevezetésből sem! Különösen arra nem, amit máskor egyértelműen gátolnánk, büntetnénk!

Pl.: családi kutyát emberrel szembeni agresszióra, aktív védekezésre, kitámadásra, … soha nem oktatjuk. Ennek legkisebb önálló megnyilvánulásait is azonnal és következetesen gátoljuk! Ebben az embernek nemcsak etikai-, hanem büntetőjogi felelőssége is van! Ezt érdemes jól észben tartani!

8. Arányosság és egyensúly szabálya azt jelenti, hogy amennyit büntetsz, legalább annyit jutalmaznod is kell. A „ne csináld” szándék elmaradhatatlan párja az „ezt csináld” szándék, ami mindig kell, hogy kövesse az előzőt. A kutyának nemcsak gátakra, de iránymutatásra és támogatásra is szüksége van a viselkedésében, amit követnie kell egy kellemes következménynek a megerősítés miatt.

Hogyan büntessünk helyesen?

A leghelyesebb büntetés az, ha nincs rá szükség. Ebben

a megelőzésnek fontos szerepe lehet.

Ha mégis szükségessé válik, akkor sincs nagy tragédia, csak egyetlen egy rendkívül fontos dologra figyeljünk oda: maradjunk közben nyugodtak. A legfontosabb ugyanis mindig a saját higgadtságunk, érzelmi stabilitásunk. Törekedjünk arra, hogy még ilyenkor se "veszítsük el a saját fejünket"!

Alapelv, hogy ne csak büntesünk, hanem mutassunk jó példát is!

És ne felejtsük el, hogy a büntetés soha nem egy erőszakos fenyítésről szól!

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Felhasznált irodalom: Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek ISBN 978-963-310-151-3

Kutyasuli képek