Az eredendő bűn a kutyatartásban - funkciók, feladatok

Num:40 by Csaladi Kutyasuli Dátum:
17. márc 2018

minden jog fenntatva

Nincs olyan valamire való kutyás szakkönyv, melyben ne lenne szó a domesztikáció folyamatáról. A kutya számunkra szinte felfoghatatlanul hosszú idő óta él az ember társaságában, mégis az evolúció kronológiáját tekintve igen csekély ideje. Ennek következtében bár számos változás tetten érhető - akár viselkedésbeli, akár fizikai tekintetben -, mégis kijelenthető, hogy a kutya alapvető belső ösztönrendszere máig sem változott meg igazán jelentősen.

A kutya, mint háziasított állat

A kutya egy „szelíd farkas”, amely az ember kitartó és tudatos munkájának köszönhetően kiválóan beilleszkedett egy számára idegen közösségbe. És talán pont a közösség iránti igénye tette erre ilyen kiválóan alkalmassá. Tény, hogy a domesztikáció folyamata során „mesterséges szelekción” keresztül irányított alaki, ill. élettani átalakulás megy végbe. A kérdés persze az, hogy vajon mi az, amiben változott és mi, amiben változatlan maradt a négylábú kedvencünk?

Kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy a cél a kutya háziasítása során az ember számára azon előnyök kiaknázása, amit az eb tulajdonságai, érzékszervi fejletsége révén biztosítani tud. A kutya ösztönös viselkedésével képes hasznot termelni, ami segített az embernek is az életben maradáshoz, vagy épp a jóléthez. Valószínű, hogy az első „szelíd farkasok” a vadászatban tudtak nagy segítségére lenni az embernek, ami azóta eléggé sokszínű tevékenységekben ágazott szét. Viccesen mondhatnánk, hogy a kutya munkája diverzifikálódott, azaz a „működési körének” számos új területekre történő kiterjesztése valósult meg. De mit is várhatunk a kutyától?

Kutya, mint haszonállat

A képességei miatt az ebet sokféleképpen alkalmazza az ember a mai napig: a vadászat, a nyájőrzés, a szán-, kocsihúzás, a terület-, személyvédelem, a nyomkeresés, a mentő-, kutató-, kereső-, segítő-, stb. tevékenységek mind a kutya hasznos alkalmazási területei. Mivel könnyen tanítható, ezért használata igen sok esetben egyszerűen megoldható. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy az eb kitartó, szorgalmas „munkás”. Az emberi elme számára szinte felfoghatatlan, hogy mennyire kevés jutalomért cserébe mennyire nagy mennyiségű és minőségű munkát hajlandó teljesíteni újra és újra. Bizony igaz, a gazdasági haszon szempontjából a kutya kiváló befektetés.

Kutya, mint társállat

Mára, sokan nem is a gazdasági haszna miatt tartanak otthon háziállatot, még a kutyát sem. Vannak, akik az ebet csak hobbiból, úgymond kedvtelésből tartják. Vagy azért, mert a szabadidő tevékenység során a kutya besegít növelve a kikapcsolódás minőségét, élvezetét. Vagy egyszerűen csak azért, mert a kutya kiváló társaság ezekben a passzió tevékenységekben, így meg lehet vele osztani az érzéseinket is. Köztudott, hogy a kutya könnyen aktivizálható, de egyben türelmes, figyelmes közönség tud lenni, aki erős kötődést mutat az ember személyével kapcsolatban. Olyannyira, hogy sok esetben már nem maga a tevékenység az igazán fontos, hanem önmagában a kedvenc négylábúnkkal kialakított szoros kapcsolat. Az érzelmi kötődésű kapcsolatok valóban különösen értékesek számunkra. És tudjuk, hogy az érzéseink megélése rendkívül fontosak!


Kutya, mint családtag  

A társadalom legkisebb egysége a család. Itt szocializálódunk, itt alakulnak ki legalapvetőbb interperszonális kapcsolataink, itt adjuk át a minket meghatározó értékeinket, a közösségi normáinkat, a viselkedési szabályainkat, stb. Ennek a közösségnek pedig ma már szinte teljes értékű tagja a „családi kutya”. A család tagjai egymással szoros kapcsolatban vannak: együtt-élnek, együtt-működnek, együtt-éreznek, közösen döntenek, közösen fogyasztanak, kölcsönösen egymásrautaltak. Tagjai segítik, erősítik, támogatják egymást. Ebben az együttműködésben fontos a feladatok megosztása, a funkciók – szerepek kiosztása, melyekben a szereplők sokszor komplementer viszonyban vannak és önzetlenek.

A háziasított kutya, mint hasznos családtag

Ebben a szerepkiosztásban bizony minden családtagnak kell feladatot találni, még a szeretett négylábúnknak is. A kutya, mint falkaállat a családi közösség hasznos tagja kíván lenni, belső ösztönei erre ösztönzik továbbra is. Feladat nélkül nem lehet hasznosság. Míg korábban ezt viszonylag könnyedén meg tudta élni, addig mára a családban sokszor funkció nélkül marad. Ezért nem csak unatkozik, hanem a túl nagy és egyedüli semmittevéstől már szenved is. Ne várjuk meg, míg keres magának feladatot! Végezzük el a saját kötelességünket, legyünk tudatos kutyatartók!

Szerencsénk van, mert az eb nem az értelmét, lényegiségét, vagy a miértjét keresi a tennivalójának. Csak végzi, amit megtanítottunk és kérünk tőle. Ne akarjunk bonyolult, vagy nehezen kivitelezhető dolgot követelni tőle. Mint inkább a rendszerességre, a mindennaposságra helyezzük a hangsúlyt. Ebben nem a tartalom a lényeg, hanem a szorgalom!

Azonban, ha a kreativitásunk hiánya, vagy a kényelmességünk miatt ezen rendkívül fontos kötelességünknek nem teszünk eleget, akkor szeretett kedvencünket a kutyatartás eredendő bűnébe taszítjuk, mely nem más, mint a hasztalanság. Egy családi kutya számára nem lehet nagyobb büntetés annál, mint ha kizárjuk a családi életből. Pedig néha a megoldás sokszor ott van előttünk, csak engednünk kellene olykor önmagunknak, hogy észre is vegyük.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

© Családi kutyaiskola - Pécs - "csak" családi Kedvenceknek

Információ és jelentkezés: 06-70/946-33-58