Szociális kutyanevelés - szabályok követése

Num:73 by Csaladi Kutyasuli Dátum:
02 jan 2020

minden jog fenntatva

ajánljuk ezt a cikket a szeretettel felelősséget vállaló kutyatartóknak

Minden családi kutya nevelésének megkezdésekor el kell döntenie a kutyatartónak, hogy miként is tekintsen a kettőjük közösségre, mert pont ez határozza meg jelentősen a nevelési tényezőket. Ami az egyikben teljesen természetes viselkedés lehet, az könnyen megeshet, hogy egy másikban már komoly probléma. Így más számára „zavaró és terhes” is lehet. 

A nagy kérdés tehát, hogy

a kutya-gazda vegyes kettős

milyen csapat legyen? Olyan, mint egy farkasfalka, vagy olyan, mint egy embercsoport?

Vajon van-e különbség e kettő között? És vajon egy családi kutya mitől lesz értelmesebb?

„a kutya-ember páros kapcsolata azonban lényegileg más, mint amilyenek a kutya- és farkasfalkán belül működnek”

A farkasfalka működésében a tagoknak a legfontosabb

az önzésen alapuló rangsor,

mely viszonylag stabil, de azért időnként változik. Ennek élén az „alfa” helyezkedik el, mely elsődlegességet élvez minden tekintetben. Ezt alapvetően a dominanciájával éri el, aminek sokszor –pl. konfliktushelyzetekben- a megnyilvánulási formája az agresszió. Az alárendelt egyedek félelemből együttműködőek, megalázkodóak. Ennek elérésére sok esetben alkalmaz a domináns egyed a fizikai kényszerítést,  durva testi erőt. Különlegesen kegyetlen az az eset  ( „meglincselés”), mikor több erősebb egyed összefog egy gyengébb ellen (pl.: „bűnbak”) adott csoporton belül.

„a kutya-ember vegyes falka sem hasonlít már farkasfalkára, sokkal közelebb áll egy emberek alkotta csapathoz”

Az embercsoportban (pl. család) a tagok képesek

az önzetlen együttműködésre

a megélhetés biztosítása érdekében -sőt akár az élet együttes élvezete céljából-, melyben kialakulhat könnyen az etikai koordináció. Az ember belső meggyőződéséből való szabálykövetése nagyon magas értelmi képességeket feltételez és e mellett sokszor nagy szerepet játszik még a különlegesen erős érzelmi kötődés és az empátia. Ez alapozza meg a lehetőségét a rugalmas szerepcseréknek („dominanciaváltás”) közösségen belül ( pl.: "vakvezető kutya"), valamint a gyengébbek, elesettek együttes segítését, támogatását és védelmét.

A szabad választás ebben az, hogy mi magunk határozhatjuk ezt meg: A „közös csapatunk” a saját kutyánkkal melyikhez esik majd közelebb?!

„csak az tartson kutyát, aki kedvét leli abban, hogy kutyájához beszélhet, figyelhet rá, és közösen oldhatnak meg feladatokat”

Ebben a vegyes közösségben:
Az biztos, hogy a kutyától a szabálykövetést nyugodtan megkövetelhetjük. De nekünk kell ehhez felállítanunk a helyes szabályokat! Az is látható, hogy a kutya könnyen eltanulja a mutatott mintázatokat. De nekünk kell meghatározni a problémamentes viselkedés elemeit! Az is kétségtelen, hogy a kutyának lehet valamilyen mértékű önállósága egy-egy feladat végrehajtásában. De nekünk kell kijelölni a közös akciókat! Az is belátható, hogy az eb beleérző képességét szintén elnyerhetjük. De nekünk kell kialakítanunk a jó érzéseket! Az is tapasztalható, hogy a kutya képes az emberrel

a szociális megértésre.

De nekünk kell felállítani az erkölcsi határokat!

Hogyan lehet problémamentes a kutya velünk egy közösségben?

 „természetesen az ember hozza a meghatározó döntéseket”
„az ember irányít, a kutya szót fogad”

 „a háziasítás tehát abba az irányba hat, hogy a kutya minél inkább együttműködő legyen a gazdájával, és szívesen alávesse magát utasításainak”

"a kutya kisgyerekhez hasonlóan elfogadja és követendőként
értelmezi a közölt információt"

„a szeretet, a kutyákat legerősebben vezérlő kapcsolat”
„a következetesség a kutyajellem alapja”

/Csányi Vilmos/

Hát vállaljuk fel bátran a közösséget a családi kutyánkkal! És ebben egy értelmes ember

mindig helyes irányt mutat!

Azt a versengő "falkaviselkedést", amit a kutyák szabadon megtehetnek egymás között a rangsorban betöltendő szerepekért

emberek között nem tehetik meg soha!

 "a felismert és adott esetben „vakon követett” szociális szabályok hatékonyan csökkenthetik a konfliktushelyzetek előfordulásának gyakoriságát"

/Topál József/

Egy családi kutya megérti és betartja könnyedén az emberi csoportban elvárt viselkedési szabályokat, ha van valaki, aki ezt tőle minden nap meg is követeli! Ha ez nem megy azonnal, az sem nagy baj. Néha csak állj meg és várj egy kicsit, ha kell számolj (5-4-3-2-1) pár pillanatig. A változás mindenkinek időbe tellik, türelem is feltétlenül kell.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Felhasznált irodalom:
Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek - ISBN: 9789633101513

 

© Családi kutyaiskola - Pécs - "csak" családi Kedvenceknek

Információ és jelentkezés: 06-70/946-33-58