Kontinuum elv a kölyökkutyáknál - ősbizalom születése

Num:85 by Csaladi Kutyasuli Dátum:
30 ápr 2020

minden jog fenntatva

ajánljuk ezt a cikket a kölyökkutyásoknak

KONTINUUM ELV

Egy kölyökkutya különösen fontos időszaka a családban az életének első hónapjai, alapvetően a kapcsolatépítés időszaka ez. Így rendkívül lényeges, hogy ekkor mit teszünk vele és azt hogyan, mert ez jelentősen meghatározhatja majd a kapcsolatunkat vele. Nem a kondicionált ültetés és fektetés, a mesterséges megerősítés vagy egy érzéketlen eszköz hozhatja meg a kívánt minőségű kötődést, ennél sokkal értékesebb a türelmes szocializáció, a természetes pedagógia, az emberi beszéd.

"A kutyatartó örömeinek igazi forrása, hogy kialakíthatja, irányíthatja a szociális megértést ." 

/Csányi Vilmos/

A fejlődés erőltetése, a gyors eredmények hajszolása, a magas teljesítmények sürgetése egy modern kori választás a kutya nevelésében, pedig ezek minden élőlényt kínzóan nyomasztanak. Így sok esetben távolról szemlélve, közvetett módon, kényelmetlen technikai eszközök használatával és mesterséges örömök választásával próbálkozunk.

De alternatívaként létezik még egy hagyományosan családi út, melynek alapértékei továbbra is változatlanok. Rendíthetetlenül állnak ugyanott, a maguk szeretetteljes minőségében, egyszerűen csak azért, mert csalhatatlanok. Türelmesen és alázatosan vannak jelen most is a lehetőségek között. Arra várva, hogy a tömegből legyen valaki, aki közelebbről, őszinte örömmel és mély megnyugvással fedezi fel tagadhatatlanul tiszta szépségüket. Íme itt él még:

az együtt érző - a személyes

figyelmesség és közvetlenség

Ezeket tapasztalhatjuk meg testközelből és folyamatosan

a családi kutya nevelésének fókuszpontjában mi magunk is. De csak akkor, ha fontos nekünk a stabil, erős érzelmi kötődés. Ugyanis pont ebből születhet meg könnyen a családi kutyánál az ősbizalom.

Ha ehhez szeretnél egyszerű gyakorlatokat is látni, akkor csak küldj nekünk egy regisztrációt! /Bővebb információ erről itt.../

Részletesen:

STABIL KÖTŐDÉS - biztos pont /Számíthatsz rám .../

A családi kutya bizalmának alapja a Gazdi személye, szokásos viselkedése és annak kiszámíthatósága. Fontos, hogy az ember biztos pontként legyen a kutya mellett jelen, aki személyesen bátorítja, támogatja, lelkesíti, dicséri és ha kell, a veszélytől megóvja. A közvetlen kötődés erősítésében sokszor sokat segíthetnek a tudatos foglalkozások, a közös programok, a rendszeres játékok, melyekben igen értékes a pozitív tapasztalat és a közösen megélt öröm.

VÁLASZKÉSZEN - érzelem visszaigazolása /Az együttérzés nem játék.../

Azonban nem elég csak együtt lenni, ennél többre van szükség. Ugyanis nem kizárólag csak a jelenlétünk érzékelése a fontos a kölyökkutyának, hanem a figyelmességünk is! Ez pedig a érzelmi válaszkészségünkben mutatkozik meg. Képesnek kell lennünk időnként arra, hogy társként érzékeljük, elfogadjuk, igazoljuk is vissza és empatikusan reflektáljunk a kis kedvencünk megélt érzéseire. Még akkor is, ha ezek olykor terhelőek és időigényesek.

TESTKONTAKTUS - személyes megerősítés /Ne öld meg.../

Az érzelmek mellet ugyanilyen fontos a fizikai jellegű megerősítés. Ebben a személyes és közvetlen testkontaktusoknak van jelentős szerepe. Néha egy érintés, egy kéztartás, vagy egy kedves simogatás kiváló kapcsolaterősítő gesztus lehet. Ennek szándékos, büntető jellegű elvonása (pl. kizárás egyedül, az újrakapcsolódás lehetősége nélkül) pedig könnyen megronthatja a családi kutyával a kapcsolatunkat, ugyanis ez csökkentheti a belénk vetett bizalmát.

KLIKKER HASZNÁLAT - közbeiktatott akadály /Egy felesleges eszköz.../

A pozitív megerősítéskor sok helyen az időzítést emelik ki fontos tényezőként, azonban ugyanilyen releváns dolog annak jellege is. Tudni érdemes, hogy a ma oly divatosan használt klikker egy úgynevezett másodlagos jutalom, amit kényszerűen közbeiktatnak egy természetes jutalmazási folyamatban.

Ez azonban soha nem lesz egyenértékű egy elsődleges megerősítéssel és

nem is lesz soha ösztönös!

Használata esetén általában a kutya az elsődleges jutalmat (pl szociális jutalom) nem azonnal, legfeljebb csak később kaphatja meg. Így ennek egy mesterségesen közbeiktatott akadálya lesz. Ettől pedig a kapcsolat minősége lehet más és akár még bizonytalan kötődést is okozhat a családi kutyánál.

ÖSSZHANG - kölcsönös illeszkedés /Figyelek rád.../

Érdemes arra is figyelni, hogy összhangba is kerüljünk a családi kutyával. Ez azt jelenti, hogy ha a kölyökkutya távolodni akar, akkor hagyjuk neki ezt (nem erőltetve). Ha viszont újra kötődni szeretne, akkor ezt is feltétlenül fogadjuk el (nem akadályozva). Amint képesek vagyunk így fokozatosan egymáshoz kölcsönösen illeszkedni, a kapcsolatunk is harmonikusabb lesz. Arra figyeljünk csak, hogy ezt biztonságos környezetben, komoly veszély nélküli helyen tehesse meg.

SZABÁLYOK KÖZÖTT - rendszeresség /Rend a lelke.../

Természetesen nem egy szabályok nélküli, mindent megengedő gyakorlatot kell kialakítanunk. Ez naiv tévhit lenne bárki részéről. A családi kutya életének már a korai időszakában is létezhetnek viselkedési szabályok, magatartási korlátok. Ezért igen is vannak tiltó, ill nyugalmazó megnyilvánulások is, de csak szeretetteljesen. Ez a módjában finomabb megnyilvánulásokat jelent, és különösen fontos, hogy arányos és időszerű legyen.

TÜRELMES SZERETET - teher nélkül /Hogyan szeresd.../

Vigyázni kell arra is, hogy szeretetünk ne legyen nyomasztóan túláradó. Túlszeretgetve vagy túlféltéssel hasonló hibákat követhetünk el, mint a túlfegyelmezéssel, vagy a túlkontrollálással. Ebben az a lényeg, hogy hagyni kell a kölyökkutyának itt is egy kis szabadságot. Meghagyjuk neki a magabiztos felfedezés lehetőségét, de egyben megmaradunk a biztonságérzetének szeretetteljes "újratöltési" pontjaként. Sőt amikor szükséges aktív támogató társa, közreműködő partnere is leszünk. Ebben sokat segíthetnek a komplementer szerepcserék.

EGYEDISÉG - variabilitás /Kommikulus .../

A nehézség az, hogy minden kölyökkutya más mértékű, arányú és ütemű összetevőket igényel a személyes kapcsolatépítésünkhöz. Rég tudjuk, hogy meghatározó dolog a családi kutyáknál is az egyediség, mivel igen változatos a természetük. Nekünk is ehhez kell igazítanunk a saját kötődési stílusunkat, aminek összetevője kell, hogy legyen a türelem és a figyelmesség. A családi kutya megismerésében jó dolog, ha mi magunk is jóleső kíváncsisággal és élvezettel tudjuk ezt megtenni. Ehhez pedig biztosítani kell mindenképpen a szükséges szabadidőt és sokat segíthet benne az örömteli mosoly és a szelíd nevetés.

"a kutyáknak igenis van természetes környezetük: az emberi család"

/Csányi Vilmos/

EMBERI BESZÉD - érzelmi kötődés /A kutya életben tartása.../

Az etológus szakemberek abban általában egyetértenek, hogy az evolúció egyik legnagyobb vívmánya az emberi beszéd. Megmutatkozik benne a fejlődésünk során kialakult értelem. Persze azon már vitatkoznak, hogy egy családi kutya ebből pontosan mennyit is ért. A helyzet az, hogy a beszédben az az érdekes, hogy az ember a másikhoz ezzel is kötődni tud. Nemcsak a tartalmával, hanem a közvetített érzelem miatt. A fantasztikus dolog pedig az, hogy kötődni ezzel bizony a kutyához is lehet! Ugyanis: ha elég figyelmes, megérzi benne közvetlenül a személyes érzelmeket. Az érzelmi kötődésnél pedig van egy érdekes tény:

Egy szeretetteljes, kedves hang már

önmagában is jutalommá válik!

Ez a hagyományos családi útban a titok.

Beszélj sokat szeretettel a kutyádhoz, ismételd a nevét kedvesen

és játszatok közösen örömtelien!

Nincs, ami ennél pozitívabb érzést okozhatna neki.

Ettől majd biztos lábakon állhat fel köztetek az ősbizalom.

Ha ehhez szeretnél egyszerű gyakorlatokat is látni, akkor csak küldj nekünk egy regisztrációt! /Bővebb információ erről itt.../

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

© Családi kutyaiskola - Pécs - "csak" családi Kedvenceknek

Információ és jelentkezés: 06-70/946-33-58