Természetes pedagógia - kutya tanításának családi útja

Cikk: 88., Dátum: 2020. június 20., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs


Létezik ma olyan kutyatanítási módszer, amely az emberi beszédet "feleslegesnek" tartja, ami csak "összezavarja" a kutyát. Valóban le lehet butítani a kutya tanítását egy egyszerű igen-nem, jutalom-büntetés, "klikk"-nem "klikk" technikára, amit a kutya kétségtelenül nagyon könnyen megért.

Aki azonban gondolkodik, annak azért lehetnek még kérdései, pl: Vajon a kutya tanítása tartalmában csak egy-egy mozdulatsor berögzítéséről szól, amit a cél elérése érdekében a kutya közreműködően elvégez? Vagy a tanítás egyben kifejezheti akár a közösségi összetartozást is és átadhat magasabb szintű tudást? Vajon a csendben lévő Gazdik, akik a tanításban beszédben magukra hagyják a kutyát szociálisan megerősítik a kapcsolatukat? Vagy akik a megszólítást, a beszédes mutatást és a szóbeli dicséretet alkalmazzák, azok valósítják meg igazán a szociális jutalmazást?

A válaszokhoz hívjuk most segítségül a XXI. századi tudományos kutatások eredményeit, a modern kutya etológia és pszichológia ténymegállapításait. (Lásd: Források)

ÉRZELMES BESZÉD - MEGBÍZHATÓ TANÍTÓ

A dajkanyelv, ahogyan egy édesanya élénken intonálva (magas hangszínen) beszél a gyermekéhez a legalapvetőbb emberi osztenzív jelek közé soroljuk. Az érzelmes beszéd a figyelem felkeltésére kiváló lehetőség, de ezen túl az általánosítható tudás elsajátítására is különösen jó módszer.

"megfigyelés alapján is tanulnak a felnőttektől, azonban osztenzív bemutatás által a tanítás jellege alapjaiban megváltozik"

/Baross - Király/

Alkalmazásával kialakul

egy különleges bizalom.

Ezzel eldől, hogy ki a megbízható tudással rendelkező tanító.

Az üzenet, amit ilyen kommunikáció során átadunk több, mint egy egyszeri közlés, ami a jelenre értelmezhető. A tudás, amit "osztenzív-referenciális" helyzetben átadunk, az bizony általánosítható. Lehetőséget ad követendő közösségi szabályok, konvenciók, viselkedési normák tanítására is.

"a kutyák követik az ember tekintetének irányát, kiváltképp érzékenyek az emberi osztenzív kommunikációra – mivel a domesztifikáció révén az ember mellett szocializálódtak, szükséges volt e társas kompetenciákat elsajátítaniuk" 

/Baross - Király/

A kutyák tudományosan bizonyított módon képesek az osztenzív-referenciális sajátosságokat hordozó ingerekre felfigyelni. Alapvető készsége lett például az érzelmes beszéddel való "befolyásolhatóság", ami segítheti az emberi közösségbe való beilleszkedését. Biztosíthatja, hogy együttműködő partnerként vegyen részt a tevékenységekben.

Természetes kulcsingerek segítségével:

azaz dajkabeszéddel, szemkontaktussal, testi kontaktussal, simogatással

a kutyában serkenteni lehet az oxitocin agyi termelődését! Hatására a kutya "automatikusan tanulásra kész üzemmódba kapcsol".

"ez képezheti alapját annak a kifinomult kommunikációs rendszernek, mely a kutya és az ember között mûködik, és amely tanítási szituációkban megteremtheti a tanító és tanuló partnerek közötti kooperáció alapját"

/ Topál József/

 

TERMÉSZETES PEDAGÓGIA - A CSALÁDI ÚT

Ez az oktatási technika nagyon különbözik számos más tanítási módszertől, melyek értelmezésében a kommunikáció csak azzal a céllal jött létre egy csoportban, hogy elősegítse a társak közötti együttműködést a közös célok elérése érdekében.

A pedagógiának ezen hagyományos családi útján keresztül azonban -természetes módon és mesterséges megerősítés nélkül- szélesebb körben hasznosítható, általánosítható, közösségi tudást is adhatunk át tanító pozícióban a kutyák számára.

"szelektíven érzékennyé vált bizonyos emberi kommunikatív gesztusokra, valamint az emberi beszédre, melynek következtében a társas helyzetek nagyfokú megértését elősegítő képességek fejlődtek ki benne"

/ Topál József/

Nem véletlen, hogy igen sokan a terápiás- és segítő kutya tanítását pont erre a pedagógiára alapozzák meg, ahol előfeltétel a kutya kooperatív és dominancia-elfogadó viselkedése.

Pedagógiai javaslat a kutya tanításhoz:

1. A tanítási figyelem felkeltéséhez alkalmazzunk kedélyes hangú megszólítást.

2. A tanítási folyamatban a mutatásnál, ill. vezetésnél adhatunk szóbeli biztatást.

3. A természetes jutalmazáshoz használjunk nyugodtan szóbeli dicséretet.

+1. A klikkeres idomításnál: "Minden klikk mellé csatoljunk szóbeli dicséretet." (7)

"A pedagógián alapuló tanítás tehát nemcsak egy ismeretátadási mód, hanem egy jellegzetes kommunikációs forma is, tulajdonképpen a szociális tanulás egy különös formája, melyet az azt kísérõ kommunikációs viselkedés tesz specifikussá."

/ Topál József/

Fantasztikus dolog, hogy egy másik faj egyedei -az állatvilágba egyedülálló módon- az emberhez hasonlóan ösztönösen képesek kommunikációs jelek segítségével általánosan hasznosítható tudás átvételének állapotába kerülni.

Ezért az emberi beszéd a kutya számára

abszolút nem felesleges.

Még kondicionálni sem szükséges, ezt vívta ki a domesztikáció.

Nem zavart kelt a kutyában, hanem a tanítás sikerét alapozhatja meg. Így aki a kutya tanításának ezt a családi útját kívánja járni, az a kommunikációjában biztos, hogy meg fogja jeleníteni a természetes pedagógiát.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Felhasznált irodalom:

- (1) VIDEO: Társas tanulás és társas megismerés. A pedagógia szerepe. / Csibra Gergely és Gergely György tanulmány CEU Cognitive Development Center /

- (2) Baross Júlia - Király Ildikó: Opus et Educatio: A Természetes pedagógiáról dióhéjban: A kulturális tudás hálójában /Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék/

- (3) Topál József: Magyar Tudomány: Tanítható társunk: a kutya. /MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport/

- (4) Szegedi Imre: Innotéka: A tanítás titka: szemkontaktus, dajkabeszéd /interjú Topál József biológussal/

- (5) Kubinyi Enikő: EBológia: A kutya-ember kommunikáció /Topál József doktori értekezés/

- (6) Kubinyi Enikő: EBológia: Az ember által használt kommunikatív jelek sorrendje befolyásolja a kutyák válaszait /Tauzin Tibor (CEU) vendégposztja/

- (7) Vámosi-Nagy Nóra: Klikk! - Ahogy a kutyák szeretnek tanulni - ISBN 9789638865403

Kutyasuli képek